Er det slik vi vil ha det, var spørsmålet som ble stilt i en reportasje i Hamar Arbeiderblad i går. Sammenligningen med Brumunddal er nærliggende og litt ubehagelig, all den tid enhver som tar turen til nabobyen ser at det syder på det lille, intime torget til brumunddølene.

Vi tror fortsatt det er klokt å vente med å trekke den endelige konklusjonen. Et torg må få gå seg til, og fortsatt mangler det elementer som skal bidra til et mer levende torg. Basarbygningen vil etter all sannsynlighet trekke folk, når den åpner. Lekeparken skal også rustes opp. Likevel ser vi klare tegn på at det ble kuttet for mye i det som var tenkt å være torgets sosiale sjel, da flere av elementene som var tegnet inn forsvant i budsjettprosessen. Med en fontene som ikke har virket slik den skulle, blir det hele litt uferdig.

Mens det var god styring på byggingen av Kulturhuset, ble det en dårlig prosess rundt etableringen av det nye Stortorget. Bruddet med de spanske arkitektene, dårlig budsjettering og en litt hastepreget avslutning i kommunestyret bidro til at selve intensjonen med torget ble uklar. Derfor bør Stortorget evalueres grundig når den politiske hverdagen er i gang igjen. Vi vil imidlertid mane til tålmodighet. Det Stortorget ikke trenger er spontane vedtak hvor man fyller på med nye ideer etter forslagsmetoden.

I stedet bør de opprinnelige tegningene finnes fram igjen. Det foreliggende torget bør evalueres opp mot hva det vil koste å gjeninnføre et eller flere av de elementene som ble fjernet under den siste bevilgningsrunden til Stortorget. Selvsagt kan det kjennes forsmedelig for hamarsingene å reise til Brumunddal for å oppleve et levende torg. Men det blir urettferdig å sammenligne Brumunddal midt under Dala-Mart'n med Stortorget på en tid hvor Kulturhuset ligger i dvale. Det er imidlertid viktig å se hvilke muligheter Stortorget har for å kunne fungere bedre utover høsten og vinteren.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00