Et tidsbilde fra en liten boplass i et karrig og tørt distrikt langt sør i Etiopia: Det er før soloppgang, og de første er allerede på veg ut på den lange vegen for å hente det nødvendige vannet til familien. Dette er kvinnenes jobb. Helt ned i seks år er de yngste, de eldste er over 60. Turen til vannkilden tar to og en halv time å gå. Når det er tørke, ligger nærmeste kilde enda lenger unna. Vannbøtta som stables på hodet eller på ryggen kan veie fra fem til 50 kilo. Nakker og rygger slites ut. Dessuten er det farlig. Mange rammes av vold og overgrep.

Den lille boplassen er ikke spesiell. Det finnes titusener andre med samme problemet i en lang rekke land over store deler av verden. Tilgangen på vann er største knapphetsressursen i dag. Tilgangen på rent vann er enda knappere. Det går med mye tid og ressurser som kunne vært brukt til mer produktive ting, ikke minst til utdanning for de unge kvinnene. Men noen forsøker å gjøre noe med problemet. Kirkens Nødhjelp, for eksempel. Inntektene fra søndagens TV-aksjon går til dette arbeidet.

Kirkens Nødhjelp har i mange år arbeidet i Sudan, Sør-Sudan, Etiopia, Somalia, Tanzania, Pakistan, Afghanistan og Haiti med å sikre varig tilgang på vann nær der folk bor. Nye brønner bores, tidligere brønner rehabiliteres, og det installeres håndpumper og lages sisterner for oppsamling av regnvann. Og det bygges latriner. For 200 kroner kan et menneske få tilgang på rent vann resten av livet. Organisasjonen håper på så mye penger under aksjonen i morgen at det er nok til vannforsyning til en million mennesker.

I vårt land er rent og nok vann en selvfølge vi ikke tenker så mye over til daglig. Vi bor i et stadig mindre område av verden der slik luksus er helt vanlig. Det bør tilsi at vi benytter anledningen i morgen til å vise vår solidaritet med dem som har helt andre problemer enn oss. «Gi så det svir», var slagordet for aksjonen for mange år siden. Slagordet treffer vel ikke like godt i dag. I vår velstand skal det godt gjøres at noe svir. Skal vi heller si: «Gi så det monner» søndag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00