Et ansettelsesutvalg sitter ofte på mer informasjon om hvem som er aktuelle, har bedre innsikt i hvilke kvalifikasjoner som er påkrevet fordi de kjenner bedriften innenfra, og har detaljkunnskap om søkerne. Når stillingen som rådmann i Hamar kommune nå skal besettes igjen, gjør vi likevel et unntak. Vi synes rådmannen i Ringsaker, Jørn Strand, bør være en åpenbar kandidat.

Det er flere grunner til at vi synes ansettelsesutvalget med ordføreren i spissen bør ha navnet Jørn Strand øverst på blokka når jakten på ny rådmann starter. Rådmannen i Ringsaker har vært den viktigste pådriveren for urbaniseringen og byutviklingen i kommunen.

Han har hatt et tydelig framtidsperspektiv på hvilken veg Ringsaker skal gå, og evnet å få et politisk flertall med på offensive planer som gjennomføres over tid.

Jørn Strand har jobbet tett sammen med ordfører Anita Ihle Steen (Ap). Utad framstår de to som en samkjørt duo, som går i samme retning og vinner oppslutning i befolkningen for planene sine. Nettopp dette har vært mangelvare i Hamar gjennom mange år. Det kan synes som det ikke har vært plass i Hamar til to tydelige profiler som sammen fronter kommunen, både når man skal klippe snorer og foreta upopulære beslutninger.Det er godt grep om kommuneøkonomien i Ringsaker.

Vi har en mistanke om at rådmannen ville sett det som en mistillitserklæring hvis han måtte hente inn konsulenter for å finne områder hvor det skal kuttes. Jørn Strand har dessuten satt et tydelig preg på rådmannsstaben i kommunen. Egen strategisjef, stillinger som markedssjef, byutvikler og mot nok til å ansette Asle Berteig som en markant kultursjef er eksempler på dette.Jørn Strand kommer ikke til å stå på en søkerliste. Han må fristes til Hamar, men etter åtte år trenger han nye utfordringer.

Hva med å ta en telefon, ordfører Morten Aspeli?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00