De mulighetene som ligger i kulvertløsningen for Korridor vest har vært for dårlig kommunisert, innrømmet Eide. Det er viktige innrømmelser på bakgrunn av Jernbaneverkets ganske ensidige presentasjon av sin anbefaling 1. juni i år. «En maktdemonstrasjon» kalte vi det på lederplass her i Hamar Arbeiderblad. Vi registrerer at det har kommet en annen lydhørhet hos Jernbaneverket nå.

Litt selvkritikk er bra for samarbeidsklimaet. Viktigere er den jobben som Jernbaneverket nå har gjort for å kommunisere kulvertløsningen på en bedre måte. Mulighetsstudiene som Jernbaneverket har fått to arkitektfirmaer til å utarbeide, er en spennende konkretisering av hva sentrum og mjøsstranda kan utvikles til. Dette er et av de viktigste innspillene vi har fått til nå i jernbanedebatten. Det er en ambisiøs, men gjennomførbar plan som kan vitalisere Hamars indrefilet både som bolig- og næringsområde og ivaretar strandsonen.

Det er viktig at Hamars politikere ikke låser seg fast i et korridorvalg de gjorde lang tid tilbake. Hamars innbyggere fortjener at den løsningen som ble presentert for formannskapet møtes med nysgjerrighet og interesse. Med denne planen følger nemlig også et økonomisk samarbeid med staten om det som vil bli betydelige investeringer. Hamar kommune må selvsagt ta et stort økonomisk løft for å etablere en ny bydel mot Mjøsa. Men Jernbaneverket vil også bidra i form av «å rydde opp etter seg».

Den utfordringen blir større hvis kommunestyret får Jernbaneverket med seg på å velge Korridor øst og jernbanestasjon ved Vikingskipet. I tillegg til å bygge opp et nytt sentrum rundt den nye stasjonen, må det den «frigjorte strandsonen» utvikles. Det er vanskelig å tro at det kommer noe statlig bidrag inn i det prosjektet da. Derfor bør den nye kulvertløsningen møtes med litt entusiasme, og ikke bare repeterende besvergelser om jernbanefri strandsone.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00