Mange av de ansatte har lang fartstid bak seg på vaskeriet, og er godt oppe i årene. De aller fleste har minst ti år bak seg, mens noen har så mye som 35 år. Tillitsvalgt Laila Helene Andersen peker på et vesentlig punkt når hun i dagen HA kommenterer situasjonen slik:

- Jeg har passert 60 år, og da er det ikke lett å skaffe seg en ny jobb. Lett blir det heller ikke for de øvrige 30 som fra midtsommeren står uten en daglig jobb.

Om konsekvensene for den enkelte som blir rammet er store, er ikke situasjonen for lokalsamfunnet på Nes særlig mindre.

Med nedleggelsen av NesVask blir bygda Nes også hardt rammet. Fra før i år har Grande Rehabiliteringssenter redusert med 40 stillinger. Dermed vil hele 71 arbeidsplasser forsvinne i løpet av få måneder.

De aller fleste av de ansatte er bosatt på Nes, og de aller fleste er kvinner. For ei lita bygd er dette virkelig dramatisk. Nes har to hjørnesteinsbedrifter, og begge har på hver sin måte blitt tapere i en anbudskamp der den sterkestes rett gjelder.

Det er tøffe vilkår i arbeidslivet for tida. Hvis det ikke er mulig å skaffe ny virksomhet til bygda, kan konsekvensene bli store med ringvirkninger til handel og det offentlige tjenestetilbudet.

Ordfører Anita Ihle Steen går i dagens avis ganske langt i å fraskrive seg ethvert ansvar for håndtering av situasjonen.

- Kommunen har ikke virkemidler til å gå inn og gjøre noe med de oppståtte situasjonene, sier hun.

De to bedriftene er private virksomheter, og det er dermed selvsagt begrenset hva kommunen kan gjøre i de to tilfellene. Likevel håper vi næringsoffensive Ringsaker kommune vil være høyt oppe på banen når antatte store negative konsekvenser vil begynne å gjøre seg gjeldende.

Vi har tidligere gitt ros for kommunens innsats med å legge til rette for etableringer i Nydal, Moelv og Brumunddal.

Nå kan det bli lille Nes som trenger aktiv bistand.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00