Dette avstedkom enkelte reaksjoner his våre lesere, både positive og negative. Det må vi forvente.

Massakren i Paris som førte til at 12 medarbeidere i Charlie Hebdo ble drept har utløst ulike reaksjoner. Mange føler frykt for at dette skal skje igjen, i deres nærhet. Andre kjenner sinne, og vil ha kollektive markeringer. Noen ønsker at alle medier trykker tegningene som en samlet protest. På sosiale medier ble da også karikaturene spredd over hele verden.

Vi har valgt å vise tegningene fordi vi mener det er riktig å gjøre dette når vi omtaler terrorhandlingene i Frankrike.

Våre lesere har rett til å få se tegningene som er utgangspunktet for drapene. Vi er på den annen side ikke tilhengere av felles publisering i alle medier. Vår redaksjonelle linje er ikke provokasjon, slik tradisjonen er for magasinet Charlie Hebdo.

Vi vil ikke krenke noen for krenkelsens skyld. Men vi vil heller ikke avstå fra den, hvis vi mener den er nødvendig for å uttrykke journalistikken vår.

Vi fant det riktig å publisere tegningene etter terroren i Paris. I 2006 utløste Jyllands-Posten voldsomme reaksjoner i den muslimske verden, da avisen trykket tegninger av Profeten Muhammed. De aller fleste medier unnlot den gangen å trykke tegningene.

Noen mener nå at dette var et uttrykk for feighet.

Vi ser det annerledes. Når man den gangen avsto fra publisering handlet det om å unngå ytterligere provokasjon. Mange håpet at vi på den måten ville unngå en tilspissing av en konflikt som på mange måter var provosert fram. Utviklingen i årene etterpå har dessverre gått i feil retning. I stedet har ekstreme fundamentalister gjennomført hyppige terroraksjoner. De har vist at de er villige til å bruke alle midler for å stanse den frie ytring.

Frykt er deres fremste våpen. Det er tid for å trekke en grense, og markere at frie demokratier ikke kan akseptere dette.

Derfor unnlot vi denne gangen ikke å publisere tegningene til Charlie Hebdo.

Les også
DEBATT Les hva HA mener.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00