En bauta. Det er et ord mange bruker om Odvar Nordli når han nå har gått bort 90 år gammel. Paradoksalt nok kommer hans bortgang samtidig som partiet han viet hele sitt politiske liv til, sliter med et dramatisk fall i velgeroppslutningen og mangler et tydelig politisk budskap. Arbeiderpartiet hadde trengt en bauta som Odvar Nordli nå. En politiker som sto godt plantet midt i folket. En samlende leder med egenskaper som avtvang respekt.

Odvar Nordli tilhørte Arbeiderpartiets virkelige storhetstid. Han var en politiker og ikke minst statsminister som bygget landet. Nordli sto dypt rotfestet i den sosialdemokratiske arven, ingen kunne være i tvil om at Nordli politisk var forankret i arbeiderbevegelsen. Jordnærhet og folkelighet var hans kjennetegn. Dessuten hadde han med seg hedmarkingens solide trausthet og varme.

Det var tidlig klart at Odvar Nordli skulle bli en av Arbeiderpartiets ledeskikkelser. Bare 23 år gammel ble han varaordfører i Stange. På Stortinget satt han fra 1961. 15 år senere ble han statsminister fram til han trakk seg fem år senere på grunn av helseproblemer.

Med Odvar Nordli har den siste av de virkelig store lederne til Arbeiderpartiet gått bort. Det tydelige ideologiske ståstedet kombinerte han med det tunge arbeidet for å gjennomføre reformer som skulle gjøre livene bedre for dem som slet mest og hadde de trangeste kårene. I folkets tjeneste er et uttrykk som er beskrivende for Odvar Nordlis virke.

Helt til det siste var det interesse for å høre hva Nordli mente om Aps politiske valg. Han var ikke redd for å komme med skarpe uttalelser når han synes det var berettiget. I 2007 sa han at han synes det var en skam at den rødgrønne regjeringen og Jens Stoltenberg gjorde for lite for å bekjempe fattigdomsproblemet. – Jeg skulle ønske jeg fikk oppleve at vi hadde utryddet fattigdommen, sa han i et intervju i 2013. Det var aldri noen tvil om for hvem Odvar Nordlis politiske hjerte banket.

LES OGSÅ: Nordli får begravelse på statens regning

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00