Hamars seniorprest Helge Hognestad har skrevet et debattinnlegg her i Hamar Arbeiderblad om debattkulturen i jernbanesaken. Det er et innlegg som det er grunn til å reflektere over. Hognestad peker på at ordbruken ødelegger en viktig debatt. Det er ikke vanskelig å finne eksempler på det. Både i våre spalter og på sosiale medier er temperaturen høy. Det kreves hardhudethet for å delta i det som kalles den viktigste debatten i vår region. 

Dessverre har Helge Hognestad altfor rett i sin påpekning. Jernbanedebatten er viktig, og derfor bør flest mulig være med. Men mange vil kvie seg for å delta i et ordskifte hvor debatten fort ender med det som kan oppleves som utskjelling.

Les også: Fortjener en bedre debattkultur

Særlig intens har debatten vært i forbindelse med valgkampen. Flere partier har hatt jernbanesaken som en av sine viktigste politiske saker. Når valget nå er over er det en god anledning til å forsøke å legge debatten på et saklighetsnivå som gjør at flere våger å delta.

Mange har for eksempel med styrke hevdet at Hamar ikke kan ha en ordfører som ikke har et standpunkt i jernbanesaken. Det er et relevant synspunkt. Vi konstaterer imidlertid at når Hamar nå har byttet ordfører, har heller ikke det nye flertallet et klart formulert standpunkt i spørsmålet om trasévalg. Noen av partiene i regnbuealliansen har gått høyt på banen med et ufravikelig krav om jernbanefri strandsone. Andre vektlegger jordvernet og vil vente på utredningene. Heller ikke Einar Busteruds flertall står altså for et felles syn i denne saken.

Valget har ikke gitt noen avklaring på Hamar kommunes holdning. Vi er rett og slett nødt til å vente på Jernbaneverkets utredninger. I mellomtiden kan en god start på en mer saklig jernbanedebatt være at man aksepterer at politikere, medier og enkeltpersoner faktisk mener det de sier. Det gjelder enten de ikke enda har noe standpunkt, eller vil ha toget vekk fra Mjøsa. Legger vi bort anklager om de skjulte agendaer får vi en bedre debatt. Det må være en fordel for alle.

Les også
DEBATT Jernbanesaken.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00