I helgen vedtok Arbeiderpartiet på sitt landsmøte at kommunesammenslåinger bare skal baseres på frivillighet. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har så langt forsøkt å lene seg på at Høyre og Ap står sammen om denne store reformen. Det vile vært en stor fordel når det handler om en så omfattende reform som berører så mange.

Ordførerne er uansett forpliktet til å involvere både innbyggere og kommunestyret i denne viktige saken. Det er ikke vanskelig å forstå at de kommunene som ikke har en egeninteresse av å søke sammenslåing, vil ønske å forholde seg passivt. Slik leser vi nok også Arbeiderpartiets landsmøtevedtak. Fem måneder før kommunevalget klinger ordet frivillighet bedre enn tvang.

Mens debatten er høyst levende i de aller minste kommunene her i fylket, er det ganske stille på Hedmarken. Kommuner med mellom 1.000 og 2.000 innbyggere har et akutt behov for å gjøre noe, hvis de skal kunne tilby sine innbyggere det samme tjenestetilbudet som finnes i Ringsaker og Hamar.

Også på Hedmarken er det behov for å få i gang diskusjonen. Fylkesmann Sigbjørn Johnsen må nok bruke sterkere lut enn å «forvente en stor og folkelig debatt», som han uttrykker det her i avisen. Skal regionen samlet sett styrke seg, må kommunene legge stor endringsvilje til grunn når de vurderer om dagens grenser fremmer utvikling.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00