Diskusjonen om fortetting i Hamar har begynt. Dette kommer til å bli en av de viktigste debattene på lang tid. Den nye kommuneplanen som skal gjelde fram til 2030 vil langt på vei definere hvordan Hamar skal se ut, hva slags by Hamar skal være og i hvilken grad vi kan ta imot den befolkningsveksten som med stor sannsynlighet vil komme de nærmeste årene.

Som rådmann Bjørn Gudbjørgsrud understreket i sin kronikk her i avisen i april i år er det en svakhet at det ikke blir noen kommunesammenslåinger. Det er vi enige med ham i. Nabo- kommunene bygger tett mot Hamars grenser, fordi Hamar er regionens mest attraktive urbane sentrum. En helhetlig planlegging av Hedmarken forutsetter et annet blikk enn det fire selvstendige kommuner har.

Nå må Hamar likevel gjøre jobben alene. Bygges det ikke flere boliger vil folk flytte andre steder. Boligprisutviklingen forteller at Hamar er en attraktiv by for dem som vil ut av Oslo. Rådmannen legger blant annet opp til å ta i bruk en større del av matjorda. Før det skjer tror vi han med fordel bør lytte til utbyggerne, som i stedet peker på økt boligbygging i sentrum. Flere leiligheter midt i byen og modigere grep av kommunen i bykjernen gjør at eneboligene og småhusområdene i større grad kan bevares, sier representanter for OBOS. Det er grunn til å merke seg signalene fra det som er Norges største boligutbygger. Det er fra utbyggerne at kapitalen skal komme.

Hamar sentrum roper etter mer aktivitet. Flere mennesker som bor midt i byen vil ikke bare være et bidrag til å løse boligutfordringene. Det vil også kunne gi mer sentrumshandel og en levende urban by. «Innlandets urbane hjerte» er målet Hamar vil strekke seg mot. Flere høyhus og omfattende endringer i et sentrum hvor potensialet for forandring er stort, kan gi både flere boliger og urbaniteten som mange av de potensielle innflytterne etterspør. Uansett står vi foran en stor og omfattende debatt. Den blir spennende, særlig hvis hele byen deltar. Det har Hamar lange tradisjoner for.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00