Det vil garantert bli politisk debatt når avtroppende direktør for Nobelinstituttet, Geir Lundestad, kommer med boka om sine 25 år som Nobeldirektør. Ikke minst blir det interessant å få Lundestads betraktninger om Nobelkomiteens arbeid, medlemmer og sammensetning.

I et større intervju i Aftenposten i helgen gir nemlig den avtroppende instituttdirektøren en liten smakebit på hva vi kan vente oss. Han kommer med tre punkter for hvordan han mener Nobelkomiteen bør se ut. De er til dels kontroversielle.For det første avviser han at den norske Nobelkomiteen skal ha utenlandske medlemmer. Resonnementet er etter vårt syn fornuftig. Det vil bli enda vanskeligere å finne verdige fredsprisvinnere, hvis komiteen skal måtte forholde seg til medlemmer som skal ta helt andre internasjonale hensyn. Vi risikerer at fredsprisen blir utvannet, fordi det ligger for mange diplomatiske vurderinger bak. Lundestad avviser i den sammenheng Kofi Annan som komitémedlem, fordi han fortsatt er en aktiv konfliktmekler i internasjonal politikk. Dermed vil han være bundet av for mange hensyn når prisvinneren skal utpekes.Lundestad krever dessuten at medlemmene bør ha kunnskap om internasjonal politikk. Det kan man slett ikke si at alle medlemmene har hatt. I stedet oppnevnes noen av komiteens medlemmer som en takk for lang politisk tjeneste. Lundestad ønsker heller ikke tidligere stats- og utenriksministre i komiteen, for å markere dens uavhengighet. At de må kunne engelsk er vel en selvfølge, men slik har det faktisk ikke alltid vært.Det er en interessant debatt Lundestad åpner for. Det er åpenbart at partiene bør gjøre en bedre jobb med å finne medlemmer. Samtidig må vi ikke få en Nobelkomite som i så liten grad er en levende del av norsk politikk at den blir oppfattet som tannløs. Der ligger det en utfordring hvis vi skal la Geir Lundestads oppfatninger danne grunnlaget for framtidas Nobelkomite.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00