om en uke markeres det at det er tre år siden Anders Behring Breivik gjennomførte sine terrorhandlinger på Utøya og regjeringskvartalet. Det vil bli kransenedleggelse begge steder 22. juli. Men vi har foran denne markeringen også fått en viktig debatt om hvordan Norge skal håndtere den politiske ekstremismen som lå til grunn for terrorhandlingene. Selv om Anders Behring Breivik var alene om drapene på 77 mennesker, lever det politiske tankegodset hans fortsatt ute i mange høyreekstremistiske miljøer.

Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen tok opp dette spørsmålet tidligere i år, da han i Aftenposten erkjente at Arbeiderpartiet har snakket for lite om gjerningsmannens politiske holdninger. Av frykt for å bli beskyldt for å slå politisk mynt på terroren, har Ap gått for langt i å dempe ned det gjerningsmannen faktisk sto for, mente Raymond Johansen.

Han peker på det hatet som finnes hos fascistiske bevegelser i hele Europa, også i Norge. Hele Norge tok et oppgjør med handlingene til Breivik, men oppgjøret med holdningene hans har ikke blitt tatt i samme grad. I Dagsavisen i går sa statsminister Erna Solberg (H) at oppgjøret med holdningene til Breivik ble tatt tidlig. Hun erkjenner at holdningene til terroristen lever i beste velgående som hatytringer på sosiale medier, men er redd for å gi dem oppmerksomhet. Det kan skape ekstra motivasjon.

Det ligger et dilemma her. Men vi minner om daværende statsminister Jens Stoltenbergs ord i nyttårstalen 2012: «Vi skal ta igjen. Vi skal svare». Det politiske ordskiftet er likevel i stor grad tilbake der det var før terroren rammet Norge. Debatten om hatytringene som var det politiske grunnlaget for terroren, har etter hvert stilnet. På mange måter kan vi si at debatten om 22. juli har blitt avpolitisert. Derfor er det viktig når Raymond Johansen tar til orde for et politisk oppgjør med Breiviks holdninger. Han har alle muligheter, og det bør begynne i hans eget parti. Det var Arbeiderpartiet som var Breiviks uttalte hovedmål.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00