Det er langt på overtid når regjeringen nå tar et initiativ for å få til et nytt, bredt flertall for en politisk løsning som både ivaretar rovdyr og beitenæringen. Så vanskelig er denne saken at de to regjeringspartiene Høyre og Frp ikke har klart å samle seg om en felles sak til Stortinget. I stedet inviteres alle partier til drøftelser for å forsøke å stake ut en kurs i fellesskap.

I går gikk tre stortingspolitikere ut i Hamar Arbeiderblad og stilte seg i spissen for kravet om å redusere antallet ulv i Norge. Høyres Gunnar Gundersen, Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum og Tor Andre Johnsen (Frp) tilhører alle Hedmark fylke. De har alle hørt landbruksnæringens krav bli fremmet på sine respektive partiets årsmøter.

I vårt fylke lider en hel næring på grunn av Stortingets vedtak om rovdyrsonen. Hamar Arbeiderblad har i en artikkelserie vist hvordan det er store tap av sau som en følge av rovdyrsonen. Vi erkjenner fullt ut at Norge har et ansvar for en livskraftig rovdyrbestand. Men landbruksnæringen har lidd tungt under rovdyrforliket. Vi vil konkludere med at landbruket ikke blir hørt i like stor grad som forkjemperne for ulven, som nå er på offensiven og krever en større rovdyrsone.

Dessverre er det som Gunnar A. Gundersen (H) sier slik at noen få må ta belastningen for et stort uberørt flertall som ønsker ulv i Norge. Dette handler heller ikke bare om tap av sauer, men også som bruken av beiteområdene. Når store utmarksområder ikke blir brukt av frykt for ulv, får det også konsekvenser i form av at hele kulturlandskapet endrer seg.

Skal vi unngå snikskyting av rovdyr som vi dessverre har sett mange eksempler på, må regjeringen og Stortinget i større grad lytte til landbruksnæringen. Med en handlingslammet regjering bør hedmarksbenken nå gå foran, og tale landbrukets sak i sine respektive partier. Gundersen, Johnsen og Slagsvold Vedum har tatt et første, viktig initiativ.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00