Den åpne dagløsningen langs Mjøsa og Hamar vest er skrinlagt. Mange trakk et lettelsens sukk, og kanskje aller mest kommunestyrerepresentantene til Arbeiderpartiet. Det er ingen hemmelighet at mange i Ap ønsker seg en løsning langs dagens trase. Med tunnel har dette blitt langt mer politisk spiselig.

Vi undrer oss for øvrig over hvor sterkt konspirasjonsteoriene står i jernbanedebatten. Selv når det minst foretrukne alternativet er lagt bort, kommer det fra flere hold uttalelser som indikerer at Jernbaneverket har en skjult agenda. Vi tror det er mer fruktbart å se på de rammer Jernbaneverket forholder seg til, noe som ganske sikkert vil bli tungtveiende når den endelige anbefalingen spilles inn til kommunestyret.

Presentasjonen bød ikke på de store nyhetene. Likevel er det blitt tydeligere at de harde frontene i jernbanedebatten er noe mer dempet i kommunestyret. Vi tror prosessen så langt har bidratt til at det går an å få et stort flertall for en løsning. Vi kan ikke utelukke hensynet til innsigelser som vil forsinke en endelig beslutning, eller kostnadsspørsmålet. Dette vil få betydning uansett hvor mye man foretrekker den ene traséløsningen framfor den andre.

Vi sitter dessuten med et inntrykk av at både By- og bygdelista og Arbeiderpartiet har et mer pragmatisk forhold til trasévalg, enn mange av de andre partiene. De to store kan til sjuende og sist komme til å avgjøre det hele i fellesskap.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00