Riktignok nådde ikke Hage-gruppen sitt uttalte mål om en omsetning på CC Stadion på en milliard kroner det første driftsåret. Men 850 millioner kroner er slett ikke noe nederlag. Først og fremst bør man ta tak i matbutikken på CC, som har en omsetningssvikt på 20 millioner kroner sammenlignet med tidligere lokalisering. Her handler det om å tilby mer kvalitet til kundene.

Det store bildet er imidlertid at CC stadion først og fremst har blitt en viktig aktør på regionmarkedet. Det er fra de omkringliggende områdene at kundene kommer. Hamarsingene selv bruker lengre tid på å bli vant til det nye kjøpesenteret. Her tror vi tiden vil jobbe for CC Stadion. Likevel er nok akkurat dette en gladmelding for handelsstanden i sentrum.

Vi vil peke på det positive i at det er lokale eiere som her har pløyd inn penger i noe som gjør Hamar til en langt mer attraktiv handelsby. Det har også en effekt for aktiviteten i sentrum for øvrig. Ser vi det i sammenheng med de betydelige offentlige investeringene som er gjort de siste årene, i form av Kulturhuset, Stortorget, Ankerskogen og Strandgata gir det perspektiver for framtidas Hamar.

En annen effekt av de store investeringene ser vi i Hamar Arbeiderblads omtale av Hamar pukk og grus. Selskapet hadde i fjor inntekter på 130 millioner kroner, noe som skyldes oppdrag for både kulturhus, E6 og jernbanen. Vekst skaper ny vekst. Det er også målet for framtidas Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00