Vi har fått akkurat den utviklingen i jernbanesaken i Hamar vi ikke ønsket. Med regjeringens krav om nye konsekvensutredninger kan det ta halvannet år før kommunestyret i Hamar på nytt har fattet et vedtak. Og det er slett ikke ensbetydende med en beslutning i regjeringen.

Vi frykter at en traséavgjørelse kan ligge mange år fram i tid, noe som vil hemme byutviklingen i Hamar. Eksempelvis tok det fire år å få en politisk avgjørelse da firefelts E6 skulle bygges forbi naturreservatet i Åkersvika. Som i jernbanesaken sto ulike statlige etater mot hverandre. I tillegg var det intern politisk uenighet innad i regjeringen.

Lokalpolitikerne har forelsket seg i Bane Nor som hovedmotstander. Etaten tåler nok godt å være hoggestabbe. Den som skal lede planlegging av bygging av veger og jernbanestrekninger i Norge er vant med protester når hus må rives og gravearbeider kan dominere bysentrum i flere år.

Derfor håper vi at fokus etter hvert svinger over mot den politiske ledelsen. Vi tror ordfører Einar Busterud (BBL) har en presis konklusjon når han sier at begge traseene var godt nok utredet til at det var fullt mulig for dagens regjering å ta en prinsipiell avgjørelse. Det er mangel på politisk vilje hos den sittende regjering som gjør at vi nå får nye utredninger.

Uansett hvilken trase man foretrekker er det lett å forstå at det kreves politisk styrke av en kommunalminister for å imøtekomme vedtaket i Hamar kommunestyre. Det er ikke bare anbefalingen fra Bane Nor som må overkjøres. Rådet fra Statens vegvesen, Fylkesmannen, Hedmark fylkeskommune og tre direktorater veier tungt.

Ingen ting av dette vil endre seg om vi får en regjering ledet av Arbeiderpartiet. Det vil ikke overraske oss om lokalpolitikere fra både Høyre og Venstre synes det er enklere å rette skytset mot kommunalministeren når stortingsvalget er gjennomført. Det vil også være en riktigere adresse for å vinne trasékampen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00