Tallenes tale er både klar og gledelig; det siste året har Hamar fått 279 nye arbeidsplasser. Rapporten fra Statistisk sentralbyrå er en bekreftelse på den utviklingen vi også kan se rundt oss; Hamar og Hedmarken er en by og et område i vekst. Det er heller ikke snakk om et blaff bare det siste året, når vi ser at sysselsettingen faktisk har vært økende de siste fem årene. Hamar har økt med 2,4 prosent, Ringsaker med 1,26, Stange har hatt nesten seks prosent økning i sysselsettingen og Løten 3,7 prosent.

Ikke overraskende kan mye av økingen tilskrives bygg- og anleggsbransjen. Hamar har i lengre tid nå vært preget av graving, bygging og omlegging. Alt som er gjort for å forbedre byens utseende - som Strandgata - og innhold - som Kulturhuset - vil ha, og har allerede fått, stor betydning for befolkningen som bor her, og for byens attraktivitet og status. Nå ser vi også at en by der det skjer mye og som vil mye, er en by som kommer inn i en positiv spiral. Da vokser antall arbeidsplasser og dermed attraktiviteten. Folk både ser og opplever at her får man jobb, her er det fint å bo. Ringvirkningene av en bevisst satsing er stor.

Det vil selvfølgelig ikke ha like stor effekt om Hamar bare «stjeler» sysselsetting fra Løten, Stange og Ringsaker. Det er av vesentlig betydning at også kommunene rundt innlandsbyen øker på målingene av antall arbeidsplasser. Når regionen som helhet kan vise til et større arbeidsmarked og behov for flere folk i jobb, bør det ikke være like aktuelt å markedsføre seg som en slags «forstad til Oslo», der man kan bo og enkelt ta toget sørover for å jobbe. Tallene fra SSB bør brukes til å vise at Hamar-området er dit man flytter for både å bo og finne arbeid, på ett og samme sted. Hamar kommune er inne på disse utfordringene i sin planstrategi 2012-2015. På sin side må de sørge for å sikre arealer til næringsformål, med tanke på lokalisering og kvalitet. Så må de være bevisst på hva kommunen kan gjøre for å bidra til næringsområder for nye etableringer og for å sikre tilfang av mennesker med den til enhver tid etterspurte utdanningen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00