Alle prognoser om oppslutning ble grundig knust allerede på åpningsdagen, og deretter fortsatte publikum å strømme til. Det kom tre ganger flere enn det som var budsjettert. Et uttrykk som flittig er blitt brukt om helgens arrangement er «eventyrlig».

I dagens avis sier festivalsjef Rune Myhren at folk er sulteforet på ekte opplevelser sammen med andre, og han mener arrangørene har klart å skape en «dette kan vi ikke gå glipp av»-holdning ute blant folk. Myhrens vurdering ser ut til å stemme ganske godt med et grundig arbeid som er gjort i Oslo med hensyn til innbyggernes ønsker om aktiviteter i sentrum. Bymiljøetaten der i byen laget for en tid tilbake den såkalte «Bymiljøundersøkelsen». En av konklusjonene i undersøkelsen var at det er et stort ønske om at det legges til rette for flere kulturelle aktiviteter i offentlige områder. Folk ønsker i større grad enn før å komme ut og få «ekte opplevelser» sammen med andre. Det er vanskelig å tro at brumunddøler er annerledes enn oslofolk på dette området.

I Oslo er årets Øya-festival nettopp avsluttet. For første gang ble denne festivalen arrangert på Tøyen, og også her meldes det om rekordoppslutning. Men festivalen har også vært kontroversiell. Det er kommet klager fra nabolaget over støyen fra konsertene. Nå kan støy også bli et tema for Tømmerstock-festivalen. Arrangørene er gjort oppmerksom på et relativt nytt EU-direktiv om støy i bysentra. Hvis resultatet blir at en må begrense aktiviteten etter direktivet, har arrangørene i Brumunddal et problem. Det har også mange andre arrangører andre steder.

Det er forståelig at naboene ikke bare er begeistret over å få konserter bokstavelig talt inn gjennom stuevinduet. På den annen side er kultur altså en del av bylivet stadig flere vil ha. Vi håper det går an å finne akseptable løsninger for alle parter. For i Brumunddal viste folk i helgen at dette er noe de vil ha mer av.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00