Påtalemyndigheten mener de seks jegerne har drevet ulovlig jakt på ulv, noe som er alvorlig miljøkriminalitet. Rettssaken berører samtidig konsekvensene norsk rovdyrpolitikk har hatt for utkantområdene i Østerdalen.

Mange har mistet hele næringsgrunnlaget sitt som en følge av ulvens tilstedeværelse. Tilliten til myndighetene er nærmest ikke-eksisterende hos mange mennesker i disse områdene.

8. april i fjor gikk 70 polititjenestemenn til massearrestasjon av 12 jegere. Økokrim hadde fått tillatelse til å ta i bruk mafiaparagrafen, som også gir rett til telefonavlytting.

Det siste er viktig, fordi disse telefonsamtalene er blant de viktigste bevisene for at det ble planlagt og gjennomført ulovlig ulvejakt. Vi tar ikke for mye i hvis vi sier at aksjonen var et sjokk i jegermiljøene.

Økokrim ble levnet liten ære for sin inngripen, i det som mange bygdemiljøer oppleves som et selvforsvar for å opprettholde sin eksistens. Ser vi det fra Økokrims ståsted viser forskning at anslagsvis 140 ulv er felt som følge av ulovlig jakt i perioden 1999-2006. Politiet antar organisert, ulovlig ulvejakt har vært drevet helt tilbake til 1980-1990-tallet.

Med miljøkriminalitet som et prioritert område måtte politiet på et eller annet tidspunkt foreta seg noe. Skal politiet først aksjonere mot det spredte jegermiljøet i Østerdalen, krever det store ressurser.

Ulovlig jakt på ulv kan ikke forsvares. Snikskyting på ulv har blitt en sport i jegermiljøer. Slik virksomhet er ingen god reklame for dem som vil kjempe for å bevare næringer som trues av rovdyr. Men vi forstår også fortvilelsen i bygdemiljøene, som har måttet betale prisen for norsk rovdyrpolitikk.

Det er ingen overdrivelse å si at myndighetene har ignorert deres situasjon. Det er ikke rart at mennesker føler frykt når ulven slår seg til på gårdsplassen. Rettsapparatet vil dømme i saken mot de seks jegerne.

Men det gjenstår å gjenopprette tilliten til myndighetene hos dem som er så uheldige å leve i rovdyrsonene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00