Klasseturen for elevene ved Børstad ungdomsskole ble annerledes enn de hadde trodd. I Polen oppdaget foreldre som var med på turen at bussjåførene som kjører for de såkalte «Hvite bussene» var påvirket av alkohol. Heldigvis ble forholdet oppdaget før sjåførene fikk satt seg bak rattet. Nye sjåfører ble tilkalt på kort varsel, og turen kunne gå videre etter planen. Men hadde ikke foreldrene grepet inn, hadde elevene blitt kjørt av berusete sjåfører fra Polen til Norge.

Det er alvorlig når slikt skjer. Transport av mennesker er et stort ansvar. Å gjøre dette i alkoholpåvirket tilstand er å leke med andre menneskers liv. Hadde noe skjedd med bussen kunne utfallet blitt en tragedie.

Derfor forventer vi at busselskapet nå tar en gjennomgang med sine sjåfører om ansvaret man påtar seg ved disse bussturene. Daglig leder for Hvite Busser sa torsdag til Hamar Arbeiderblad at selskapet har nulltoleranse for alkohol på disse turene. Det har åpenbart ikke alle forstått. At disse turene hvor ungdommene skal besøke de tyske konsentrasjonsleirene delvis er finansiert av elevene selv, skulle også tilsi at man ikke bør oppleve slike ubehageligheter.

Foreldrene som er hjemme er i en slik situasjon naturlig nok svært opptatt av sine barns sikkerhet. Da er det positivt at rektor ved Børstad ungdomsskole, Ole Christian Hem raskt ga nødvendig informasjon på sms til samtlige foreldre og til Hamar kommune. For mange ville det være en instinktiv reaksjon å begrense informasjonen så mye som mulig, siden slikt ikke er noen hyggelig hendelse å rapportere om. Rektoren måtte vite at informasjon i et slikt omfang også ville nå offentligheten.

Her ser vi et godt eksempel på at åpenhet i en vanskelig sak utelukkende etterlater et positivt inntrykk. Dette er ingen enkel sak. Men vi ser at skolen først og fremst er opptatt av elevenes sikkerhet, og har foreldrenes informasjonsbehov som sitt primære mål. Når foreldre i går ga ros til skoleledelsen, vitner det om at rektor har gjort et godt valg når det gjelder informasjonsstrategi.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00