Det ligger ikke inne noen økning av eiendomsskatten i Ringsaker for budsjettet 2015. I hvert fall hvis politikerne velger å følge forslaget til rådmann Jørn Strand. Vi kan vanskelig tro at de vil la være. Eiendomsskatten har vært forhatt i kommunen, spesielt fordi Arbeiderpartiet gikk til valg på at eiendomsskatten ikke skulle økes. Partiet har sittet med makten i hele perioden, men ordfører Anita Ihle Steen (Ap) har brutt valgløftet ved hver eneste budsjettbehandling. Helt fram til nå.

Det ville være et dårlig utgangspunkt i et valgår å ha med seg enda en skatteøkning. Velgerne husker dårlig, men ikke så dårlig. Vi skal heller ikke se bort fra at det massive presset fra hytteeierne har hatt betydning. Ringsaker er tross alt Norges største hyttekommune, og reaksjonene fra hytteeierne i fjellet har vært krasse.

Hyttene i Sjusjøen takseres nå på samme nivå som en bolig i Brumunddal. Mange av hytteeierne har truet kommunen med å selge hyttene, og det har vært rekordmange klager på eiendomsskatten det siste året.

Budsjettforslaget for Ringsaker er mer enn eiendomsskatt. Det er en kraftig satsing på oppvekst. I økonomiplanen for 2015-18 ligger ny skole i Moelv, Mørkved skole og Stavsberg skole fullfinansiert med 525 millioner kroner. Dessuten satser rådmannen på å få bygget et nytt svømmebasseng i Moelv. Også på Brøttum, i Brumunddal og på Furnes vil bassengsituasjonen bli vurdert.

Det er en viktig satsing Ringsaker gjennomfører. Gode skoler er avgjørende for å skape tilflytting. Det er lett å skyve på vedlikeholdsbehovet, og Ringsaker har lært noe om hva det koster når det ikke lenger er mulig å vente. Budsjettforslaget vil være et godt budsjett å gå inn i kommunevalgkampen med. Vi ser ikke bort fra at ordføreren har gitt noen signaler om budsjettprofilen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00