Enda en gang har Innlandet politidistrikt latt en ferdig etterforsket sak støve ned i flere år før den kommer for retten. For noen dager siden ble et somalisk ektepar som er bosatt på Hedmarken dømt til 10 måneder betinget fengsel. Ifølge dommen har begge foreldrene jevnlig slått sine tre barn, blant annet med belte.

Det yngste barnet skal ha vært bare tre år gammelt da mishandlingen startet. Foreldrene har hele tiden nektet for å ha slått barna, men er ikke trodd i retten. Anklagene førte til at barna allerede i 2014 tatt ut av hjemmet og plassert i beredskapshjem.

Barnas mor nekter for å ha slått, men innrømmer at hun kan ha framsatt trusler om å slå. Som hun sa i retten er det i hennes kultur vanlig å komme med slike trusler. Vi vet at fysisk vold mot barn i ikke-vestlige land er et utbredt problem. Det er også vanskeligere å avdekke at fysiske avstraffelser foregår. Derfor har det stor betydning at det reageres når fysisk vold blir oppdaget.

I denne saken ble voldsutøvelsen oppdaget ved at et av barna fortalte til en lærer at de ble slått hjemme. Skolen koblet inn både barnevern og politiet. Slik kunne man ta barna ut av hjemmet, slik at de ikke lenger ble utsatt for fysisk vold. Det viktigste er selvsagt at barna som forklarte seg i retten ikke lenger utsettes for fysiske avstraffelser. Men dommen i tingretten sender også ut et viktig signal til familier hvor fysisk avstraffelse av barn er kulturelt akseptert om at dette ikke er lov i Norge.

Nettopp i dette samfunnsmessige perspektivet er det forstemmende at politiet lot saken ligge i nesten to år før den ble fremmet for domstolen. Mens saken var ferdig etterforsket tidlig i 2015, falt dommen for noen dager siden. Som en følge av dette slipper foreldrene ubetinget fengsel. Politiet får i dommen skarp kritikk for det som karakteriseres som et alvorlig brudd på den europeiske menneskerettskonvensjonen. Vold mot barn har høyeste prioritet hos både Riksadvokaten og politidirektoratet. Vi synes det er svært urovekkende at en slik sak på tross av dette blir liggende i to år.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00