Debatten om utbyggingen av Tjuvholmen er i full gang. Dette regnes som Hamars indrefilet, og det er naturlig at det er mange meninger om hvordan området skal utnyttes. Denne saken kan også komme til å bli en av de heteste i neste års valgkamp.

I utgangspunktet foreligger det allerede en opsjonsavtale med eiendomsutvikler Arthur Buchardt om å få bygge et konferansehotell. Men avtalen forutsetter at hotellet detaljreguleres i neste omgang, i tillegg til at Buchardt synes han får lønnsomhet i prosjektet.

Venstre og Miljøpartiet de Grønne (MDG) forsøkte å parkere hotellplanen allerede da formannskapet nylig tok stilling til planprogrammet som skal ut på offentlig høring. Vi støtter flertallet i formannskapet når man går for å utrede også hotellalternativet. På et så tidlig stadium i prosessen tror vi det er viktig å få opp mest mulig debatt, og innhente motforestillinger til de ulike alternativene. Politikerne får rikelig mulighet senere til å velge vekk de forslagene de ikke liker. Nå handler det om å la folk flest få si sin mening.

Vi synes Venstre og MDG her vraker det som er selve kjernen i det lokale demokratiet, ved å velge bort hotellalternativet før høringen begynner. Det betyr ikke at vi dermed automatisk støtter planene om et konferansehotell.

Utbyggingen av Tjuvholmen har mange aspekter. For det første er det viktig å få inn investorer som kan bidra til at dette blir mer enn en stor grønn lunge. For det andre må man også skjele til konsekvensene utbyggingen får for Hamar sentrum. Vil et stort konferansehotell for eksempel rive bort grunnlaget for hotellene midt i sentrum? Og hvor går balansen mellom viktige grøntområder som er tilgjengelige for folk flest, og boligbygging og næringsbygg som gjør at Tjuvholmen blir mer privat? Det er slike problemstillinger som bør bli grundig belyst gjennom en offentlig høring. Derfor bør det også være mange alternativer på bordet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00