Huset til sorenskriver Ola P. Svor brant ned 22. juli i fjor, og politiet kunne etter få dager konstatere at brannen var påsatt. Så langt har etterforskingen ikke gitt noe resultat. Vi vet fortsatt ikke hvem som var gjerningsmannen i denne alvorlige saken. Nå har Riksadvokaten beordret fortsatt etterforsking i saken, for å sørge for en oppklaring.

Riksadvokatens holdning illustrerer alvoret knyttet til denne ildspåsettelsen. I relativt fredelige Norge blir en dommer utsatt for en brann hvor liv kunne gått tapt. To personer ble reddet ut av huset som ble totalskadd. Vi har ikke sett et lignende forsøk på å true rettsstaten, ved å forsøke å skremme påtalemyndigheten. Sorenskriver Ola P. Svor og hans familie har måtte leve i skjul med politibeskyttelse helt siden brannen. Ingen norsk dommer har levd med et slikt sikkerhetsopplegg tidligere.

Kanskje har ikke samfunnet som sådan helt tatt innover seg at dette var et forsøk på å skremme en dommer fra å utføre sine oppgaver på vegne av rettsstaten. Går gjerningsmannen fri, vil sorenskriveren for alltid vite at det finnes noen der ute som er villig til å begå livstruende handlinger for å holde ham fra på utføre en jobb som er avgjørende for at rettsstaten skal fungere.

Politiet har etter det Hamar Arbeiderblad kjenner til brukt betydelige ressurser på etterforskingen av denne saken. Avanserte metoder utført av polititjenestemenn med spesialkompetanse har vært anvendt for å finne brannstifteren. På tross av et stort etterforskingsmateriale, står man fortsatt uten fellende beviser. Vi synes det er betryggende at Riksadvokaten setter så mye inn på en oppklaring, og derfor beordrer videre etterforsking med full styrke. Dette er en sak som angår oss alle. Norske dommere skal ikke skremmes til taushet gjennom ildspåsettelser eller andre former for fysisk makt. Vi skal ha visshet om at alle dommer avsies uten frykt for represalier.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00