Undersøkelsen ble publisert av NRK tidligere denne uka, og baserer seg på et stort antall intervjuer utført av forskere ved Universitetet i Bergen sommeren 2016.

Resultatet må oppleves som en kalddusj både for den sentrale politiledelsen, og kanskje aller mest for justisministeren som er politisk ansvarlig for reformen. Riktignok skal det legges til at intervjuene ble tatt opp r midt i en endringsprosess hvor konsekvensene av forandringene ikke var tydeliggjort. Politiet er dessuten kjent for sin konservative bedriftskultur. Det er krevende å gjøre store endringer i en organisasjon som ikke er vant til det.

Det kan likevel ikke underslås at undersøkelsen viser et politikorps som har dyp mistillit til de store endringene som skal gjennomføres. Det innebærer at det blir vanskelig å få utført reformen. Det er som kjent langt enklere å få et godt resultat hvis flertallet av de ansatte slutter opp om endringene, og drar lasset sammen for å få et godt resultat.

Vi kan trygt konkludere med at kommunikasjonen ikke har vært god nok internt i politiet. Det har den heller ikke vært overfor befolkningen. Politireformen har som mål å gjøre politiet mer effektivt og sette ledelsen i politiet bedre i stand til å prioritere kriminalitetsbekjempelse etter politiske prioriteringer. Vi skal få flere politifolk ut av kontorene og over i operativ tjeneste. Til nå har regjeringen ikke klart å kommunisere dette på en troverdig måte. Da blir undersøkelser som denne et enkelt våpen for dem som vil bruke nedleggelsen av ethvert lensmannskontor til å snakke om overstyring fra makteliten i Oslo.

Den nye justisministeren har kommentert undersøkelsen på en overraskende måte. Per Willy Amundsen (Frp) er avhengig av både befolkningens og politiets tillit for at reformen skal lykkes. Da er bråkjekkhet det aller dårligste svaret.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00