Det snakkes mye om hva som er god integrering og hvor viktig det er i praksis. Som regel brukes begrepet integrering om mennesker som kommer som nye til Norge, enten det er som flyktninger eller asylsøkere. Man trenger et nettverk for bli en del av den norske kulturen, samfunnet og ikke minst språket. Samtidig handler integrering også om nordmenn som av en eller annen grunn faller utenfor, og spesielt utenfor arbeidslivet. Disse trenger også å «hentes inn» igjen og få en ramme rundt hverdagen. Alle har et behov for å føle seg nyttige og kunne bidra til et fellesskap, aller helst tjene egne penger og ikke måtte være avhengige av andre eller det offentlige.

Da er det gledelig når man ser eksempler på gode tiltak som fungerer og er effektive på flere fronter. Som Hamar kommunes møbellager på Trehørningen. Lageret henter brukte møbler i private hjem og «omplasserer» dem i kommunale boliger til glede for nyankomne flyktninger eller andre som trenger hjelp fra Nav. De «ansatte» på møbellageret tar seg også tid til reparasjoner, maling og oppussing, før møblene får ny eier. Slik blir gammelt inventar til meningsfull arbeidstrening for folk som trenger jobb og aktivitet i hverdagen.

Gjenbruksordningen med møbler startet for ett år siden, etter at Nav innførte arbeidsplikt for unge mottakere av sosialhjelp. I stedet for å gå tiltaksløse og arbeidsledige, har de nå en jobb å møte opp til om morgenen og er i aktivitet daglig. Der kommer de inn et sosialt miljø som bidrar til selvfølelse og egenverd. I tillegg er «resirkuleringen» av møbler et miljøvennlig grep, som sparer Hamar kommune for store beløp årlig. Før måtte de nemlig kjøpe inn nytt, alt av møbler og utstyr til for eksempel boliger for flyktningfamilier som ble bosatt i Hamar.

Møbellageret er et positivt eksempel på hvor smart det er når etater utnytter ressursene, jobber på tvers og sammen. Det vil vi gjerne se mer av. Vi er heller ikke i tvil om at arbeidstreningen etter hvert vil gi deltakerne mulighet for å få seg ordinære jobber, og ser fram til at konseptet utvides til en fullverdig jobbsentral i Hamar kommune.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00