Baard Schumann, som er administrerende direktør i Selvaag Bolig ASA, utroper i et intervju her i avisen Hamar til vinneren på Hedmarken.

8,5 prosent prisvekst i fjor, noe som faktisk er mer enn i Oslo. Til sammenligning ligger boligprisene i Lillehammer tilnærmet flatt. Og veksten vil fortsette, spår Schumann. Som så mange andre peker han på jernbanens dobbeltspor, som vil korte ned reisetiden til Oslo betraktelig.

Vi tror Schumann har helt rett. Forutsetningen er selvsagt at Intercity-utbyggingen får den prioritet i Nasjonal transportplan som vi forventer. Her har politikerne på Hedmarken et stort ansvar.

Vi registrerer at samferdselsministeren har viet Ringeriksbanen mye oppmerksomhet den siste tiden, med Hønefoss som et potensielt vekstområde. Hamar-regionen kan fort bli frakjørt hvis det ikke presses på ved hver eneste mulige anledning.

Parallelt med prisveksten går Hamar sentrum gjennom et hamskifte. Kaféeier og varaordfører Geir Byberg (KrF) peker på at ren handel ikke vil overleve i sentrum. Det er det unike og sære som vinner. Kan Hamar sentrum bli et nytt Grünerløkka spør han? En stor ambisjon, men nettopp dristige ambisjoner er det som trengs for sentrum nå.

Baard Schumann tror det blir umulig å fylle sentrumsgatene bare med butikker. De mange tomme lokalene tyder på at han har rett. Flere leiligheter i sentrum kan være en løsning, og Selvaag-direktøren er ikke alene om å foreslå dette. Med prisvekst og befolkningsvekst får vi også et behov for flere boliger.

I en by vil mange bo urbant. Hamar kommune har gjort en betydelig oppgradering av sentrum de siste årene. Torg, gater og kulturhus er på plass.

Men jobben er ikke ferdig. Gårdeierne og næringsdrivende må kjenne sin besøkelsestid. Og vi trenger en helhetlig byplan hvor både offentlige myndigheter og private aktører er engasjert.

Først da kan Hamar kommune virkelig kapitalisere på de enorme investeringene som er gjort.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00