Nesten i det stille streiker blomsterselgerne for aller første gang. Utenfor blomsterbutikker over hele landet står noen få kvinner med sine armbind som signaliserer at de er i streik. Handel og kontor har tatt ut ansatte ved blomsterbutikker og bakeriutsalg. Motparten til Handel og Kontor, NHO, ble enige med Transportarbeiderforbundet om rammen på lønnsoppgjøret. Men det er mindre vilje til å tilby det samme lavlønnstillegget til de som er organisert i Handel og Kontor. For fagbevegelsen blir dette en kamp for kvinnelønn. Mens det i all hovedsak jobber menn i Transportarbeiderforbundet, som frakter varene inn og ut for handelsnæringen, er det kvinner som står i butikkene.

Streiken får utslag som kan synes uforståelige. I går kunne vi fortelle om en blomsterbutikk i Hamar hvor innehaveren nå jobber døgnet rundt for å berge omsetningen, mens to av hennes blomsterdekoratører går streikevakt. Begge parter frykter at det skal skapes et inntrykk av at det er en lokal konflikt i butikken som er årsaken til streiken. De ansatte sier de føler mer solidaritet med butikkeieren, enn kollegene som de streiker for.

Kanskje er det nettopp situasjoner som denne som har gjort NHO så sikre på at en streik ikke vil nytte? Det er forståelig at både eier og ansatte synes konflikten er vanskelig å håndtere. De ansatte i denne butikken skal ifølge innehaveren ha et lønnsnivå som ligger over tariffavtalen. Hvilken veg skal solidariteten gå? Kanskje regnet næringslivsorganisasjonen med at det ville bli en for stor utfordring å organisere en streik ved bedrifter bare har to-tre ansatte?

NHO tok i så fall feil. Forbundsleder i Handel og kontor, Trine Lise Sundnes sier hun krever den samme lavlønnsgarantien som Transportarbeiderforbundet har fått. Vi håper de som er i streik klarer å se lengre enn sin egen arbeidsplass. Dette er en streik for lavtlønte kvinner, som fortjener det samme lavlønnsløftet som transportarbeiderne har fått. Blomsterselgerne fortjener støtte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00