Det er all grunn til bekymring over planene om å flytte bioteknologistudiet på Blæstad fra Hedmarken til Evenstad. Dette er et utdanningsmiljø som er bygget opp over lang tid, og som har oppnådd internasjonal anerkjennelse. Statsråder fra flere regjeringer har lovprist bioteknologisatsingen på Hedmarken som et av regionens konkurransefortrinn.

Et av de viktigste grepene har vært å legge næringsliv og utdanning side om side. Med høykompetansebedrifter som Geno, Norsvin og Heidner-miljøet får vi et sterkt kompetansemiljø hvor næringsliv og utdanning utfyller hverandre, bygger kompetanse og bidrar til innovasjon. Dette blir borte hvis ledelsen ved Høgskolen Innlandet velger å flytte studiet til Evenstad.

Vi har vanskelig for å finne en god begrunnelse for en slik flytting. Evenstad er ypperlig egnet for forvaltning av skog og utmark. Men for jordbruksstudier er det for kort vekstsesong. I tillegg mister man altså den viktige effekten av å være plassert side om side med næringslivet.

Vi slutter oss til ordførerne Nils A. Røhne (Ap) og Einar Busterud fra henholdsvis Stange og Hamar, når de advarer ledelsen ved Høgskolen mot å undervurdere næringsutviklingen. Innlandet har ikke råd til å nedprioritere de vekstområdene som faktisk finnes. Eller for å si det med Venstre-politiker Erik Ringnes: «Blæstad er en unik merkevare innenfor landbruksutdanningen».

Høgskolen i Innlandet gjennomfører nå en utredning for å finne fram til den beste fakultetsordningen. Den skal være klar i mai eller juni. Det er naturlig at den nye, sammenslåtte Høgskolen har behov for å se på organiseringen. Men da forutsetter vi at avgjørelsen om å flytte campus Blæstad også venter til vi ser et helhetlig bilde. Dette er en svært viktig avgjørelse, hvor konsekvensene blir store hvis bioteknologimiljøet flyttes. Vi forventer en grundig gjennomgang av argumentene og en skikkelig debatt før man eventuelt ødelegger et av Hedmarkens viktigste utdanningsmiljøer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00