Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener at trusselvurderingen han har gjort tilsier videre bevæpning fram til 20. august. Dette står i sterk kontrast til det synet Stortinget har på spørsmålet om Norge skal ha et bevæpnet politi eller ikke. Svaret er klart: Som hovedregel skal politiet i Norge være ubevæpnet.

Like fullt er det nå slik at vi har hatt generell bevæpning av politiet siden november i fjor. Da ga justisminister Anundsen klarsignal for midlertidig bevæpning i fire uker. Siden har han forlenget dette flere ganger. Når saken kommer opp igjen vil vi altså ha hatt midlertidig bevæpning i snart et år. Vi synes det er svært beklagelig at et så vesentlig samfunnsspørsmål gang på gang avgjøres av en enkelt statsråd.

Når varigheten av den midlertidige bevæpningen går over så lang tid, er det grunn til å spørre om dette er Fremskrittspartiets strategi for å få et bevæpnet politi. Mistanken er ikke ubegrunnet. Frp er det eneste partiet på Stortinget som vil ha generell bevæpning. Nå sitter partiet med justisministeren, og sørger gang på gang for å bevæpne politiet uten at Stortinget får si sin mening. Er det et forsøk på å snikinnføre partiets politikk i mangel av flertall på Stortinget?

Hvis justisminister Anundsen mener det faktisk er påkrevet med en generell bevæpning av politiet, forventer vi at han tar denne saken opp i Stortinget. Han må da også presentere grunnlaget for en slik endring, slik at vi alle kan ta stilling til de nye argumentene. Slik det er nå forlenger justisministeren bevæpningstiden ut fra de trusselrapporter han får, uten at informasjonen blir kjent for Stortinget.

Fra før er det framlagt forskning som viser at det ikke på noen måte er gitt at bevæpning gir et tryggere samfunn. Tanken om et ubevæpnet politi står sterkt både i Stortinget og i befolkningen. Det er ikke alene opp til justisministeren å innføre bevæpning av politiet, uten at han har Stortingets flertall i ryggen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00