Tallene for det samordna opptaket til høyere utdanning foreligger denne uka. For den fusjonerte høgskolen i Innlandet var dette gode nyheter. Nesten 10.000 søkere har fått tilbud om studieplass fra høsten, mer enn de to skolene hadde til sammen ved opptaket i fjor. Også antall søkere har gått opp med i overkant av 14 prosent. Det forteller at fusjonen på ingen måte har lagt noen demper på den fine utviklingen høgskolen er inne i.

Det som likevel bør være grunn til bekymring, og som har fått en viss oppmerksomhet nasjonalt de siste dagene, er utviklingen i søkermassen til grunnskolelærerutdanningen. Hamar har klart å fylle opp plassene, men fungerende høgskolerektor Anna L. Ottosen hadde gjerne sett at søkertallene hadde vært høyere. Hun tror det er innføringen av strengere krav til gode karakterer fra videregående skole for å kunne bli tatt opp som student ved lærerutdanningene, som har ført til færre søkere, og kaller det å få nok kvalifiserte søkere en nasjonal utfordring.

Fra og med i fjor høst ble det innført krav om at søkere til landets lærerutdanning må ha fire i matematikk for å komme inn. Fra i høst blir også den nye masterbaserte femårige lærerutdanningen innført. Firerkravet i fjor høst førte til færre kvalifiserte søkere, og på landsbasis ble det sendt ut 3,9 prosent færre tilbud til alle lærerutdanningene sett under ett. Verst var grunnskolelærerutdanningen for 1. til 7. trinn. Her var nedgangen på 13,4 prosent. I år er det ny nedgang. Antall søkere er gått ned med drøyt 6 prosent, mens antall søkere som hadde dette som førstevalg, er 14 prosent lavere enn året før.

Det ligger an til en betydelig lærermangel i årene som kommer. Økt antall elever og et forestående generasjonsskifte er medvirkende årsaker. Skolenes landsforbund etterlyste tidligere i år en mer systematisk rekrutteringspolitikk. Arbeiderpartiets Trond Giske sa til Klassekampen onsdag at han vil arbeide for et skolepolitisk forlik etter mal av barnehageforliket for noen år siden, dersom han blir kunnskapsminister etter valget. Dette forliket førte til full barnehagedekning. Det bør så avgjort kunne være et sted å begynne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00