Det er en dramatisk situasjon daglig leder ved Statens barnehus i Hamar presenterte her i avisen i går. Antall avhør av barn er femdoblet siden oppstarten av barnehusene i 2008. Antall avhør av barn hvor det foreligger mistanke om overgrep har økt fra 70 til 363 avhør. Og økningen fortsetter. I januar i år var det nesten dobbelt så mange barn inne til avhør, som i januar i fjor. Samtidig har Statens barnehus bare fått økt sine ressurser med 0,6 årsverk, og denne økningen er det politiet i Hedmark som tar kostnaden for.

Det er selvsagt en vanskelig arbeidssituasjon for de ansatte ved Barnehuset. Enda mer bekymret er vi imidlertid for barn som er inne til avhør. Det er krevende å avhøre barn om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Blir tidspresset for stort, risikerer vi at avhørene ikke blir gode nok, og at overgrep ikke avdekkes.Paradoksalt nok er det også en god nyhet at avhørene øker i antall. Det betyr at flere våger å melde fra om overgrep, og at vi dermed kan hindre seksuelle overgrep som ofte kan pågå gjennom hele barndommen. Vi har tidligere kritisert politiet for å bruke for lite ressurser på disse sakene. Mange anmeldelser ble liggende i mer enn to måneder, før barna ble avhørt på Barnehuset. Det er gledelig at mer systematikk hos politiet har ført til at ventetida nå er mer enn halvert.Lederen for justiskomiteen Hadia Tajik (Ap) lovte under sitt Hamar-besøk at hun vil arbeide for å øke budsjettet til landets ti barnehus. Hvor mye var i går svært uklart, etter at det ble avdekket at det ikke var hold i løftet om 100 øremerkede millioner fra Arbeiderpartiet. Signalet fra partiet som i sin tid startet barnehusene er imidlertid at det trengs mer penger. Vi vil samtidig minne om at den voldsomme økningen i antall avhør var godt synlig allerede i den rødgrønne regjeringens periode. Til justisminister Anders Anundsen (Frp) er vår utfordring klar. Gi barnehusene en ramme på minst 100 millioner kroner for å styrke sikkerheten til barn som utsettes for overgrep.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00