I kommunestyremøtet denne uka viste Høyre at partiet mener alvor, og foreslo å flytte 10 millioner kroner fra pleie- og omsorgssektoren. Vi har ventet i spenning på om Høyre ville realisere et slikt valgløfte, når Hamar kommune samtidig skal kutte kostnader for å få driften i balanse.

Vi synes derfor det er positivt at Høyre ikke bare har servert valgflesk, men også vist med konkrete prioriteringer at løpende barnehageopptak er viktigst. Samtidig legger vi ikke skjul på at vi er uenige med Høyre i denne saken. Det er framtidsrettet å prioritere tiltak som sikrer tilflytting av barnefamilier. Men i en tid hvor kostnadene må kuttes, må også denne sektoren reduseres. Da er det vanskelig å forsvare et tilbud som går utenfor det loven krever.

Tenk om de eldre kunne få løpende opptak til sykehjemsplasser, sa KrFs veteran Sverre Gaarden i kommunestyret. Det er en uttalelse som er på sin plass, når vi vet at fylkeslegen står maktesløs hvis kommunen ignorerer vedtak som gir eldre krav på sykehjemsplass. Pleie- og omsorgssektoren tar stor plass i kommunebudsjettet. Men det er også krevende å skaffe nok ansatte, som jobber for lav lønn og uten andre goder av noe slag. Det er vanskelig å se at Høyre vinner mange velgere på sitt forslag om å kutte 10 millioner kroner.

Høyre har ikke kunnet spesifisere hvordan det skal kuttes 10 millioner kroner. Samtidig må også lederne innenfor denne sektoren vise vilje til å se på egen drift og lete etter forbedringer. Det er for enkelt å møte enhver budsjettutfordring med trusselen om å stenge en sykehjemsavdeling. Samfunnet som helhet gjennomgår en stor omstilling, det gjelder ikke minst næringsliv og arbeidsliv. En gjennomgang av hvordan Hamar kommune drives bør være en viktig oppgave når et nytt politisk flertall inntar rådhuset etter kommunevalget. Med ny rådmann på plass kan vi få friske øyne som ser på driften. Kanskje kan det hende endringene ikke rammer brukerne?

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00