Som ventet ble innstillingen til administrasjonen banket gjennom på styremøtet i Helse Sør-Øst. Det skal bygges et nytt sykehus for hele Innlandet ved Mjøsbrua. Vi synes det er uheldig at styret i tillegg åpner for en ny debatt hvor ytterligere to sykehus skal opprettholdes, uten å si hvor. Dette er nye forutsetninger som bare utløser et nytt slag om lokalisering. Det trenger ikke Innlandet.

Nettopp dette gjorde også flere av styremedlemmene usikre på om det var riktig å gjøre et vedtak om lokalisering nå. Her ville imidlertid ikke styreleder Svein Gjedrem vike. Nå må seminaret være over, konkluderte han.

Vi tror Gjedrem har rett i at det nå er viktig å fatte noen beslutninger. Utredningsfasen har vært lang og omfattende, og ført til stor slitasje. Signalene har vært tydelige i flere år, for den som vil se. Mjøsbrua er vedtatt lokalisering for et nytt sykehus, og alt tyder på at valget faller på Moelv.

Reaksjonene på vedtaket var sterke fra Hamar. Ordfører Einar Busterud (BBL) erklærte at Hedmark med dette har kvittet seg med all sykehusdrift bortsett fra Tynset. Vi minner om at Moelv fortsatt er en del av Hedmark. Vi slutter oss til både fagfolk og politikere som med økende styrke har hevdet at et sykehus bør legges til en by, og ikke plasseres ut fra et geografisk midtpunkt som baserer seg på et regionalpolitisk kompromiss. Men engasjementet fra Hamar kommer altfor sent, både fra Busterud og ikke minst Hamar Ap. Nå smaker dette litt av en begynnende valgkamp.

Fokus bør nå rettes mot at sykehuset faktisk blir bygget. Her synes vi Gjedrem er litt for lettvint når han avfeier trusselen om at pengene kan bli brukt til å bygge sykehus i Oslo. Kampen om helsemilliardene er den store utfordringen for mjøssykehuset. Det er ingen grunn til å tro blindt på forsikringene om at Innlandet står bak Drammen i køen. Til det har både Stortinget og regjeringen for lett for å se Oslos behov på bekostning av distriktene. Gjedrem har spilt ballen over til helseministeren. Nå venter vi i spenning på hva Høie har å si.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00