Etter en lang periode hvor intern krangel har dominert livet i lokalpartiet, har nå Tone Coucheron valgt å melde overgang til Høyre. Hun gikk nylig ut av Fremskrittspartiet, og deltok på to kommunestyremøter som uavhengig representant. Hans Petter Flagestad som er vararepresentant til kommunestyret har valgt å gjøre det samme som Coucheron.

Det er neppe noen god nyhet for de gjenværende tillitsvalgte i Hamar Frp at Høyre på denne måten får fullt innsyn i konfliktene i lokallaget. I inneværende valgperiode vil dessuten Høyre styrke seg i kommunestyret, mens Fremskrittspartiet er uten representasjon i kommunestyret og formannskapet. Høyre har allerede erfaring med å overta frafalne tillitsvalgte i Frp. Johnny Sterud meldte overgang i februar 2012, og har dermed representert Høyre i nesten hele denne valgperioden.

Vi registrerer at Høyre-leder Knut Fangberget ønsker de nye frafalne Frp-erne høflig velkommen. Det er forståelig at Coucheron og Flagestad ikke finner tilværelsen som uavhengige representanter tilfredsstillende. Den som ønsker å utøve politikk, får mest gjennomslag i et fellesskap. Høyres størrelse og organisasjonskultur tilsier at Tone Coucheron vil oppleve et mer inspirerende politisk klima i sitt nye parti. Samtidig kan det ikke underslås at Høyre har en rekke politiske standpunkter som ikke er forenlige med Fremskrittspartiets politikk. Et for stort innslag av profiler fra den mørkeblå konkurrenten er ikke nødvendigvis heldig. Derfor lover da heller ikke Knut Fangberget avhopperne noen plass på Høyres liste foran kommunevalget.

Likevel skal han ikke se bort fra at det også kan være taktisk klokt å ha Tone Coucheron på kommunevalglisten. Hun kan bidra til at flere Frp-velgere stemmer Høyre ved et valg som ser ut til å bli en virkelig thriller. For Frp i Hamar må omdømmet gjenoppbygges fra bunnen av. Det er en stor jobb som venter de som skal forsøke å gjenreise lokallaget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00