Asylforliket på Stortinget står i fare for å havarere. Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har mistet støtten fra Venstre, som nå sier nei til de 40 punktene til regjeringen. De handler blant annet om strengere regler for familiegjenforening, at unge asylsøkere bare får midlertidig opphold til de er fylt 18 år, og økt botid fra tre til fem år for å få permanent opphold.

Hva har skjedd siden Stortinget før jul vedtok et innstrammingsforlik på asylområdet? For det første har mange av forslagene til statsråd Listhaug blitt møtt med kritikk, fordi de ikke fremmer integrering, men heller det motsatte. Flere av høringsuttalelsene fra faglig hold viser at innstrammingsforslagene vil gi oss en mer ekskluderende asylpolitikk enn det flertallet på Stortinget har lagt opp til.

For det andre har Sylvi Listhaug kommet med flere kontroversielle uttalelser, som har gjort det vanskelig for de andre partiene å svelge planen hennes. At asylsøkere som kommer til Norge ikke skal bæres på gullstol inn i landet, er et av utsagnene som skapte sterke reaksjoner. Selv statsminister Erna Solberg (H) har fra Stortingets talerstol tatt avstand fra enkelte av uttalelsene til sin statsråd. En slik korreks er ikke dagligdags.

Sylvi Listhaug følger den samme oppskriften hun brukte som landbruksminister. Rett fram uten å skjele til verken opinionen eller Stortinget. Derfor avviser hun kategorisk å beklage uttalelsen om at asylsøkere bæres inn på gullstol. Hun plages heller ikke av at Venstre sier nei til hele hennes innstrammingspakke, og at KrF vurderer å si nei til flere av forslagene.

Hun viker ikke av hensyn til landet. Det sier Listhaug i et intervju med VG. Spørsmålet er om landet vil ha Listhaug som integreringsminister. Det er nødvendig med en innstramming i deler av asylpolitikken. Men foreløpig har Sylvi Listhaug bare oppnådd politisk støy og ingen konkrete resultater. Regjeringen har et problem når hennes måte å kommunisere på står i veien for politikken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00