Kontrollutvalget i Hamar har besluttet å be ordfører Morten Aspeli (Ap) om en skriftlig redegjørelse. Det er en avgjørelse vi slutter oss til. Måten rådmann Martin W. Kulild ble fjernet på, etterlot for mange ubesvarte spørsmål til at det er riktig å sette sluttstrek etter de opphetete uttalelsene fra opposisjonen, og truslene om politianmeldelse fra ordføreren. Nå blir det forhåpentligvis mulig å gjennomgå denne saken i roligere former.

«Åpen, pålitelig, modig og helhetlig» er verdiene Hamar kommune ønsker å strekke seg etter. Da håper vi behandlingen i kontrollutvalget blir en anledning til å vise at åpenheten er større enn den var da rådmann Kulild gikk på dagen.Vi forventer at det i større grad konkretiseres hva som var årsaken til at det ikke lenger var mulig for ordføreren å samarbeide med rådmannen.Vi har registrert at det kom flere budsjettoverskridelser den siste tiden før arbeidsforholdet ble avsluttet. Kulild måtte beklage budsjettsprekken ved Børstad idrettspark. Pleie- og omsorgsavdelingen klarte heller ikke å holde budsjettene sine. I mangel på åpenhet kan man bare spekulere i om dette hadde betydning. Var det rådmannens trussel om at Hamar kommune måtte settes under kontroll av kommunaldepartementet for å få kommunepolitikerne til å våkne, som fikk begeret til å flyte over for posisjonen? Hvor finner vi uenigheten mellom rådmann og ordfører når det gjelder kommunens økonomi? Slike spørsmål må besvares på en tillitvekkende måte for at denne saken skal få en god avslutning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00