Arbeiderpartiet kom over 40 prosent på Sentios desembermåling for Hamar, som vi publiserte her i Hamar Arbeiderblad lørdag. Samtidig ser vi av dagens ordførermåling at ordfører Morten Aspeli (Ap) bare faller og faller når vi spør hvilken ordfører velgerne ønsker seg. Bare hver fjerde velger vil ha Aspeli, noe som er hans laveste score hittil. Det er nærliggende å peke på håndteringen av rådmannens avgang som medvirkende årsak til at hans kurve peker motsatt veg av Arbeiderpartiets.

Når Kontrollutvalget nå har bestemt seg for å prøve lovligheten av vedtaket, har Aspeli en gyllen mulighet til å rette opp noe av det vi opplever som dårlig politisk håndverk. Riktignok er vi i tvil om innfallsvinkelen til den politiske opposisjonen er klok. Vi ser ingen grunn til å betvile den juridiske håndteringen da rådmann Martin Kulild måtte gå. Saker som dette har juristene i KS håndtert en rekke ganger.Det som har provosert både velgere og opposisjon er at det ikke gis tilstrekkelig informasjon om grunnlaget for rådmannens avgang. Det åpner for spekulasjoner, og det skaper også usikkerhet om hva som egentlig er det politiske prosjektet til ordføreren.Vi har fått vite at rådmann og ordfører var uenige om kursen videre, men ikke hva de var uenige om.Ordfører Aspeli har håndtert sluttavtalen til rådmannen slik det ville være naturlig i det private næringsliv. I en slik sammenheng har offentligheten ikke krav på informasjon, så lenge eiere og styre aksepterer framgangsmåten til selskapets øverste leder.Problemet til Aspeli er at det ikke er fullt så enkelt i en kommune. Eierne er i prinsippet innbyggerne, og de har latt seg representere av politikere med ulik partitilhørighet. Når et stort politisk mindretall opplever å bli holdt utenfor prosessen, oppstår det et informasjonsvakuum. Vi tror ordføreren vil tjene på å være noe mer åpen når saken behandles på nytt. Det kan også bidra til å øke hans popularitet hos velgerne.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00