Han uttrykte en tydelig frustrasjon over at Ringsaker-ordføreren er så bastant mot kommunesammenslåing. «Skinnprosess» kalte Aspeli diskusjonen om en mulig sammenslåing av de fire kommunen i Hamar-regionen.

Det er en beskrivelse vi synes det er full dekning for. Ordfører Anita Ihle Steen gikk offentlig ut bare få dager før kommunevalget og sa at hun var mot sammenslåing. Muligens var det et resultat av uro over at meningsmålingene viste et kraftig fall for Ap. Men samtidig lukket hun døra til en prosess som ikke var kommet ordentlig i gang. Som Aspeli påpeker går vi glipp av debatten om kommunens rolle som samfunnsutvikler.

De kreftene som hyller de små kommunene og argumenterer for lokalt selvstyre og lokal tilhørighet har fått politisk gjennomslag mange steder. Det er lett å appellere til innbyggernes følelser i slike spørsmål. Men det er sentraliseringstanken og viljen til å satse på urbane områder som har gitt suksess også i Ringsaker.

Utviklingen av Brumunddal er en demonstrasjon av viljen til å konsentrere ressursene, og skape et bysentrum. Den samme argumentasjonen tilsier at Hamar må anerkjennes som motoren for vekst både i Innlandet og Hamar-regionen. Det er slike byer som gir befolkningsvekst og nye arbeidsplasser. Det tror vi også den politiske ledelsen i Ringsaker erkjenner.

Derimot har vi forståelse for at Anita Ihle Steen etterlyser et frieri som bedre forteller hva Ringsaker og de andre kommunene i regionen får ut av en sammenslåing. Vi synes verken Morten Aspeli eller ordfører Einar Busterud (BBL) har klart å gi visjonen om en storkommune godt nok innhold. Politikere og velgere vinnes best ved å fortelle hvordan en storkommune gjør jobben som samfunnsutvikler bedre enn dagens kommuner. Så håper vi det er vilje til å lytte i Ringsaker, Stange og Løten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00