Partileder Jonas Gahr Støre ga i Dagens Næringsliv tirsdag for første gang klarsignal for at også digitale nyhetsmedier skal kunne få nullmoms, slik papiravisene har. Inntil nå har Ap stått fast på at digitale medier må betale 25 prosent moms. Det er den kritiske økonomiske situasjonen i alle norske mediehus som har fått Ap til å innse at nullmoms er svaret på den svært utfordrende situasjonen vi nå opplever,

Støres uttalelser er en god nyhet for en hardt presset mediebransje. De rødgrønne partiene står med dette sammen om momsfritak for både papiravisene og de digitale nyhetsmediene. Vi ser det som overveiende sannsynlig at Venstre og KrF vil slutte seg til samme standpunkt. Dermed er det i realiteten bare regjeringen som stanser felles nullmoms. Høyre har programfestet felles lavmoms på åtte prosent. Kulturminister Thorhild Widvey (H) fastholdt i Klassekampen i går at dette er regjeringens politikk. Slik det ser ut nå vil imidlertid ikke dette få flertall i Stortinget.

Det haster for politikerne nå, hvis de ønsker å bidra til å redusere de omfattende kostnadskuttene vi har sett i norske medier den siste tiden. Leserne har over lang tid forlatt papiravisen, men i et relativt forutsigbart tempo. Med den akutte annonsesvikten har situasjonen imidlertid blitt kritisk. Nå handler det om å kunne tilby abonnentene gode digitale løsninger, uten en betydelig momsregning fra staten i etterkant. Støres utspill åpner for dette, og vi har vanskelig for å tro at regjeringen vil stå alene igjen på et standpunkt som øker avgiftene.

Ap har imidlertid et forbehold knyttet til sin nye linje. Støre mener staten ikke kan gi momsfritak samtidig som eierne tar ut store utbytter av mediebedriftene. Vi forstår forbeholdet, men kan vanskelig se hvordan det kan gjennomføres. Vi trenger mediebedrifter som har solid økonomi, og forutsigbare overskudd. Men også medieeierne bør se at dette ikke er tiden for store utbytter.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00