det er utålmodighet i deler av Hamar Arbeiderparti. Jernbanedebatten går for fullt i byen, men Ap har så langt først og fremst sagt at det er for tidlig å mene noe. Ordfører Morten Aspeli har frontet partiets holdning ved å vise til at han er ordfører for hele byen, også i denne saken. Han mener dessuten at faktagrunnlaget er for dårlig til å ha klare oppfatninger om hvor dobbeltsporet skal gå. Ordførerens spådom er at mange av dem som har bastante meninger i dag, vil komme til å oppdage at de var for tidlig ute.

Vi tror det er klokt, slik ordføreren sier, å vente til faktagrunnlaget er bedre utredet før man binder seg til bastante konklusjoner om et konkret trasévalg. Ikke minst vil vi anta at prislappen på de ulike alternativene vil ha betydning. Det kan vise seg at både geografiske hensyn og økonomiske beregninger får stor innflytelse på de vurderinger kommunen skal gjøre.

Men selv med dette forbeholdet må det være mulig å delta i jernbanedebatten, som nå pågår for fullt. På folkemøtet om jernbanen som ble arrangert av Hamar Arbeiderblad, havnet ordføreren i realiteten på sidelinjen. En så avventende holdning tror vi ikke tjener Arbeiderpartiet, som er kommunens største parti. Derfor har vi forståelse for den utålmodighet som nå kommer til overflaten, blant annet fra Hamar Arbeidersamfund. Det er lenge til 2016. Har Hamar Ap tatt innover seg hvordan det vil være å gå inn i neste års kommunevalgkamp uten noen oppfatning i den kanskje viktigste saken?

Vi tror debatten som nå pågår er viktig. Selv om Arbeiderpartiet mener det er for tidlig å ta et klart trasévalg, er det mange som vil vite hvilke forhold partiet vil legge størst vekt på. Er ønskemålet en strandsone uten jernbane? Eller fungerer jernbanen godt slik den er plassert i dag? Vil behovet for et vedtak om at dobbeltsporet faktisk kommer til Hamar, gå foran den drømmen mange har om strandsone uten jernbanespor? Slike hovedprioriteringer bør det være mulig å diskutere, uten å binde seg opp til konkrete trasévalg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00