I et brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp), lister Steen opp fem krav, i håp om å kunne redde beitenæringa i kommunen og hindre at bøndene gir opp å drive med dyr.

Steen ønsker jakt og uttak av rovdyr i beitesonen før beitesesongen og hun vil ha tilgang på flere hunder for å kunne drive effektiv jakt. Ordføreren mener også at det må settes av midler til å raskt kunne avdekke skader i løpet av beitesesongen, samt at de kommunale fellingslagene må tilføres flere midler. Det femte punktet er å innføre en stående fellingstillatelse på rovdyr i områder som er vedtatt prioritert til beitebruk.

Selv om hele rovdyrdebatten er betent og preget av steile fronter, er det lite kontroversielt det Ringsaker-ordføreren bringer på banen her. Myndighetene må ta noen grep i rovdyrpolitikken, og disse fem konkrete punktene er det vanskelig å være uenig i. Ikke minst bør det tas større hensyn til bøndene innenfor de såkalt grønne sonene, der beitedyr skal ha fortrinn. All den tid rovdyr ikke ser forskjell og tar hensyn til myndighetenes inndeling på et kart, er det vanskelig å gardere seg mot angrep på sau også her. Men hvis det skal være noe poeng å operere med grønne soner, må det etableres en større trygghet for bøndene som bor innenfor disse sonene. Der må rovdyr kunne tas ut raskt.

Beitenæringa er viktig i Ringsaker, og det er en reell fare for at flere bønder legger ned driften og slutter med dyr når de ser at lønnsomheten forsvinner, og de ikke orker den psykiske belastningen med bekymringen for rovdyrangrep. Bonde Bjørn Dalsberget pekte selv under HAs valgdebatt onsdag kveld på alvorligheten i saken. Han må nå, i stedet for å sende dyr til slakt og tjene penger på det, ut og kjøpe dyr fordi 30 prosent av besetningen er tatt av bjørn. Vi støtter ordførerens krav om at hennes forslag til tiltak settes i verk før neste beitesesong. Det er ikke et spørsmål om for eller mot ulv og bjørn, det handler om rovdyrforvaltning.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00