Dermed er en lang runde med spekulasjoner over. Det kommer som en stor overraskelse at det ikke er et konkurrerende konsern, eller utenlandske aktører som overtar Amedia. Knapt noen har nevnt Sparebankstiftelsen i løpet av salgsprosessen. Sparebankstiftelsen deler ut store beløp til kunst og kultur, i tråd med formålet om å bidra til allmennyttige formål. Stiftelsen har en kapital på 20 milliarder kroner, ifølge Medier 24.

En norsk eier med en langsiktig plan er en god nyhet for den norske mediebransjen. Det betyr at Amedia får en eier som forstår mediehusenes betydning i de norske lokalsamfunnene, og som antakelig er villig til å tenke langsiktig økonomisk mot muligheten som kan åpne seg når digitaliseringen av mediehusene er fullført. Samtidig må ingen ha noen illusjon om at de økonomiske kravene blir annerledes for mediehusene. Også en stiftelse må sørge for at avisene tjener penger.

Fra vårt ståsted vil en ny eier kunne innebære en mulighet for å se på den tøffe konkurransen i Innlandet med nye øyne. I dagens marked konkurrerer uavhengige mediehus og Amedia-eide aviser hardt om både annonseinntekter og lesere. På sikt er det et spørsmål om norske aktører konkurrerer hverandre til døde, mens Facebook og Google tar stadig større andeler. Vi ser derfor med spenning fram mot de signaler som etter hvert vil komme når Sparebankstiftelsen overtar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00