Hedmark Fremskrittsparti opplever på nytt at en av partiets folkevalgte melder seg ut av partiet.Fylkestingsrepresentant Katrine Jakobsen Solberg er den siste som takker for seg. 23-åringen sier det er en ukultur i fylkespartiet, og at hun ikke blir hørt eller respektert.

Kritikk og utfrysing er konsekvensen hvis man har andre meninger enn ledelsen i fylkespartiet, mener Solberg. Så hører det med til historien at hun er kjæreste med ekskluderte Hans Kristian Arnkværn, som nylig førte en rettssak mot fylkespartiet. Helt uhildet går det altså ikke an å si at den nyutmeldte fylkestingsrepresentanten er.

Faktum er uansett at det igjen framsettes påstander om uholdbare forhold i fylkespartiet til et av landets to regjeringspartier. Utmeldingene har kommet jevnt og trutt de siste årene, i tillegg til mange episoder som ikke er et politisk parti verdig. Rettssaken om hvorvidt det ble brukt fysisk vold på et styremøte i Ringsaker Frp illustrer hvordan de politiske diskusjonene ser ut til å utarte på en måte vi ikke ser i andre partier.

Det er neppe slik at de som melder seg ut har rett i ett og alt. Men med så mange episoder over så lang tid, kan det heller ikke underslås at noe er fundamentalt galt med partikulturen i Hedmark Frp. Ansvaret for å gjøre noe med dette må styret ta. Og på dette punktet synes vi ledelsen i fylkespartiet svikter sin oppgave gang på gang.

Tullprat, er stortingsrepresentant Tor André Johnsens beskrivelse av Katrine Jakobsen Solbergs begrunnelse for å melde seg ut. Hun lever i en fantasiverden, sier fylkesleder Johan Aas. Begge beskriver medlemmer som melder seg ut som personer som er sure for å tape valg og ikke får de vervene de ønsker seg. De er personer som « … har lyst til å ødelegge for oss», sier Johnsen. En slik karakteristikk bidrar neppe til å bedre partikulturen. I alle partier er det noen som taper interne valg. Men det blir ikke opprør av den grunn. Ledelsen i Hedmark Frp har fortsatt en jobb å gjøre. Hvis ikke vil konfliktene bare fortsette.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00