I en meningsmåling HA presenterer i dagens avis kommer det klart fram at Ringsaker-ordføreren nyter stor tillit også i nabokommunene Hamar, Løten og Stange. Vi har spurt velgerne hvem av dagens fire ordførere de ønsker som ordfører dersom Hedmarken blir en storkommune.

35,9 prosent foretrekker Steen, 9,5 prosent vil ha Aspeli, 11,8 prosent av de spurte kan tenke seg Nils Amund Røhne mens Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth ønskes av 5,2 prosent av de spurte.

Det mest oppsiktsvekkende med målingen er ikke Steens popularitet, men at Ringsaker-ordføreren scorer bedre i Hamar enn byens egen ordfører Morten Aspeli. 24,2 prosent av de spurte i Hamar vil ha Anita Ihle Steen som ordfører i en storkommune mens bare 17,5 prosent av hamarsingene mener Aspeli kan styre en storkommune.

Og ser vi bort fra velgere som svarer «vet ikke/ingen av dem» oppnår Steen 58 prosent oppslutning på Hedmarken. Det er overlegent og forteller alt om Ringsaker-ordførerens status og veldig mye om Aspeli svekkete popularitet. For Aspeli må målingen være en tankevekker inn i en spennende og hektisk valgkamp i Hamar. Målingen viser at velgere på Hedmarken legger merke til Ringsaker-ordførerens offensive politikk og ikke minst Steens evne til å «ta scenen» hvor det måtte være. Målingen viser at velgerne ønsker politiske ledere som tør å by på seg selv – også utenom politikken.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00