Ifølge Utlendingsdirektoratet er det en økning på 111 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og nesten 200 flere enn forrige rekordår, i 2009.

Praktisk talt alle enslige, mindreårige asylsøkere får innvilget permanent opphold i Norge. De tas imot lokalt, som på det gamle forsamlingslokalet Bjørkhol i Furnes. Men hva skjer etter det? Hvordan takler unger som kommer til Norge uten foreldre livet alene i et fremmed land? Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, vil foreslå for Stortinget at barnevernet skal få ansvar for disse barna. – Ordningen for dem under 15 år må også gjelde for dem mellom 15 og 18 år, sier Hareide til Klassekampen. Til tross for at det vil koste penger på kort sikt, mener KrF-lederen at man lengre sikt vil sikre både menneskelige og økonomiske ressurser for Norge.

Naturlig nok vil det argumenteres med økonomi i en slik sak. Det koster å ivareta barn som har opplevd traumer og er på flukt fra tvangsrekruttering til Taliban, menneskehandlere eller IS’ fengslinger. Men det vil koste samfunnet mye dyrere å la være - for eksempel i fremtidige sosialytelser. Barnevernet har rett kompetanse, men bør også styrkes for å ta dette ansvaret. Her er vi på linje med både FNs barnekomité og Barneombudet. Barnevernet har ansvar for alle norske unger under 18. Det er ingen logikk i at grensen går ved 15 år for barn fra andre land. Og at oppfølgingen er dårligere for dem som har fylt 15 år, er i praksis diskriminering fra norske myndigheter.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00