Der mange politikere brukte hardtslående og til dels skråsikre argumenter, er tonen nå endret. I går presenterte Hamar Arbeiderblad vest-løsningen som Jernbaneverket har lagt fram. Både ordfører Einar Busterud (BBL), Geir Byberg (KrF) og tidligere ordfører Morten Aspeli (Ap) reflekterte over at alle de framlagte løsningene har muligheter og utfordringer.

Byberg pekte på at det til slutt blir en totalavveining. Aspeli advarte mot både bru-og kulvertløsningen, men ser også at store inngrep i østbyen er utfordrende. Hvilke kameler må Hamar svelge for å få dobbeltsporet hit?

Selvsagt er den noe mer dempede tonen et utslag av at det ikke lenger er valgkamp. Det er ikke stemmer som skal sikres, men et dobbeltspor som skal besluttes. Bastante uttalelser kan slå tilbake på en selv, hvis fakta slår beina under noen av traséløsningene. Før utredningsarbeidet var det lite fokus på hvilke konsekvenser hver enkelt trase vil få. Nå ser de fleste at uansett hvilken løsning som velges, vil det ha noen negative følger.

Vi tror en mer reflekterende debatt er en god ting. Samtidig må det ikke føre til at kommunepolitikerne gjør det for enkelt for Jernbaneverket å diktere den løsningen som er billigst og enklest å gjennomføre. Så langt har verken bru eller kulvert overbevist oss om at det likevel er best å legge dobbeltsporet langs Mjøsa. Men vi ser at også de to andre alternativene blir krevende for Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00