Man skal lære av sine suksesser like mye som av sine feil. Derfor stopper vi opp ved det flotte arbeidet som er gjort ved Ådalsbruk skole i Løten. I lang tid har denne skolen ligget flere poeng under det som er landsgjennomsnittet på nasjonale prøver for 5. klasse. Det handler om tester i blant annet lesing og regning, som må anses som basiskunnskaper i grunnskolen. Nå er elevene ved Ådalsbruk over landsgjennomsnittet. Det skyldes verken flaks eller tilfeldigheter. Det er heller ikke raske, smarte grep som gir umiddelbar effekt.

Tvert imot kan rektor Heidi Amundsen fortelle om et systematisk arbeid som det tar flere år før man ser resultatene av. Å snu læringsmiljø og faglige resultater er ikke gjort på noen få måneder. I fire-fem år har hele skolen kollektivt jobbet for å bli bedre. I skolen tar ting tid. Skal du snu utviklingen kreves utholdenhet og tro på målet.

Det er spennende å se bredden i de tiltakene skoleledelsen har satt inn. Klassemiljø og skolemiljø har vært høyt prioritert. Alle som daglig befinner seg på en arbeidsplass vet hvor mye lettere det er å gjøre en bra jobb hvis man har et godt arbeidsmiljø. Da er det kanskje ikke så overraskende at det samme gjelder for elevene på skolen. Å skape et godt skolemiljø er krevende og viktig. Mye tyder på at man har lyktes i Ådalsbruk. Men i tillegg er det jobbet systematisk med basisferdigheter i lesing og matematikk, det gjennomføres pauser med innlagt fysisk aktivitet, og elevene får servert frukt på skolen. Faglig og psykososialt fokus kombineres med tiltak for å gi kroppen mer energi.

Oppskriften til kollektivet ved Ådalsbruk skole er verd å merke seg for alle som jobber i norsk skole. Det langsiktige, målrettede arbeidet som er utført viser at det ved enhver skole er mulig å få til endring. Men det krever en motiverende rektor som kommuniserer tydelige krav, som mobiliserer hele sitt personale for et felles mål, og som inspirerer elevene til yte sitt maksimale. – Det beste er brøk, sa en av elevene da Hamar Arbeiderblad besøkte skolen. Det er en flott tilbakemelding!

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00