Du vil ha makt og innflytelse til å bestemme hvordan samfunnet skal styres, og hvilke regler innbyggerne må innordne seg etter. Det gjelder enten du er kommunepolitiker eller stortingspolitiker. Da har også allmennheten rett til å få vite hvordan du selv etterlever de lover og regler som folk flest må forholde seg til. Derfor er det av offentlig interesse når Stanges varaordfører Trine Lise Stårvik (Ap) fratas sin autorisasjon som sykepleier.

Ved å innlede et seksuelt forhold til en person hun møtte som pasient på en psykiatrisk institusjon, har Stårvik utvist det Helsetilsynet kaller «grov mangel på faglig innsikt». Vi synes det blir lettvint når ordfører Nils A. Røhne (Ap) forsøker å feie saken under teppet ved å kalle det «et privat forhold». Tvert imot bør lokalpolitikere flest merke seg at det å få politiske posisjoner, også betyr at ditt privatliv blir eksponert for offentligheten.

Heldigvis har Trine Lise Stårvik selv tatt alvoret innover seg. Hun erkjenner at hun har gjort en feil, hun er klar over at det kan få konsekvenser, og hun legger ikke skylden på andre enn egen dårlig dømmekraft. Stårvik er en ung og uerfaren politiker. Hun viser tydelig at hun har forstått at du ikke kan regne med å få framtredende politiske posisjoner, hvis du ikke klarer å etterleve det regelverket du møter i arbeidslivet. Stårviks modne refleksjoner rundt feilgrepet hun har gjort og den modige åpenheten hun viser, står det all respekt av.

Som Stårvik selv sier er det velgerne som avgjør om hun fortsatt har en politisk framtid. Helsetilsynets reaksjon er sterk, og i vedtaket presiseres det at man vurderte en mildere reaksjon. Det var ikke mulig. Vårt syn er likevel at dette vedtaket ikke bør stanse det som så ut som en lovende politisk karriere. Men Stårvik må kanskje stoppe opp litt, og gjenvinne tilliten hos velgerne før hun rykker videre oppover. Det er mulig, også for en politiker å begå feil og ha et videre politisk liv, sier Per Gunnar Sveen, leder i Hedmark Ap. Det er for tidlig å si at ikke Trine Lise Stårvik fortjener en ny sjanse.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00