T re og en halv måned etter valget oppsummerer tidligere ordfører i Hamar, Morten Aspeli (Ap) hvorfor han igjen måtte se på at Einar Busterud og By- og bygdelista inntok ordførerkontoret. Slike analyser blir gjerne bedre når det har gått noe tid. Det gjør mindre vondt å erkjenne feilvurderinger, og ettertidens klare lys gir noen ganger et bredere spekter av forklaringer.

Aspeli peker på at jernbanesaken var en av flere årsaker til at Arbeiderpartiet tapte velgere. Han forsvarer fortsatt det som var partiets standpunkt gjennom hele fireårsperioden. Det forelå ikke nok informasjon til å ta et klart standpunkt for en bestemt trase. Men Ap kunne gjort det klarere hvilke kriterier som ville bli vektlagt. Når partiet som styrte kommunen ikke tok aktivt del i debatten, ble arenaen overlatt til andre. Mange oppfattet seniorgruppa i Ap som de som kommuniserte partiets egentlige standpunkt. Slik ble ordføreren motvillig klistret til dagens trase.

Vi tror det er en riktig oppsummering, Skal jernbanedebatten bli god, må alle synspunkter bli ytret tydelig. Alle de som slett ikke er skråsikre på at jernbanefri strandsone er det eneste svaret, manglet en markant stemme. Når ordføreren inntok en passiv rolle, åpnet det seg et rom for spekulasjoner om hva som var det egentlige standpunktet til Ap. Det ble selvsagt utnyttet av politiske motstandere.

Når Ap oppsummerer valgkampen tror vi også det er klokt å se på de to politiske hovedsakene. I 2011 klang løfter om full sykehjemsdekning og ny håndballhall godt i mange kretser. Foran årets kommunevalg var det trygg eldreomsorg og helsesøster på skolene en dag i uka som var hjertesakene. Var disse to sakene like godt kjent hos velgerne? Og er sakene gode nok til å vinne et valg? Vi tror svaret på begge spørsmål er nei. Skal Ap vinne valget i 2019 må blikket løftes litt, og politikken kommuniseres tydeligere. Riktignok har Aspeli rett i at det var Høyre som var valgets store taper. Men i politikken er det makt som gjelder. Den mistet Ap.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00